Zápis do MŠ Pohádka pro školní rok 2021-22

Termín zápisu je dle §34 školského zákona stanoven na 4. května 2021. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis organizován tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Přihlášky k zápisu do MŠ (lze stáhnout zde) mohou zákonní zástupci dodat do 30. 3. 2021 (elektronicky či osobně).

 Následně budou telefonicky vyzváni k podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ a dalších potřebných podkladů k zápisu. Žádost i další dokumenty budou přijímány od 1. 4. do 4. 5. 2021 následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: 3n5kw9p
  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce; pokud zákonný zástupce podá žádost bez elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, nejdéle do 14. 5. 2021)
  4. osobním podáním v úterý 27. 4. 2021 (10:00 – 14:00 hod.) a v pondělí 3. 5. 2021

(8:00 – 14:00 hod.) u označeného okénka při vstupu do spojovacího pavilonu nebo do schránky na budově

Podklady k zápisu:

  • Žádost o přijetí do MŠ (lze stáhnout zde, vyžádat e-mailem nebo vyzvednout osobně u označeného okénka při vstupu do spojovacího pavilonu v časech uvedených výše v bodu d) nebo po předchozí telefonické domluvě)
  • Kopie rodného listu
  • Kopie očkovacího průkazu a Čestné prohlášení o řádném očkování (lze stáhnout zde, vyžádat e-mailem nebo vyzvednout osobně u označeného okénka při vstupu do spojovacího pavilonu v časech uvedených výše v bodu d) nebo po předchozí telefonické domluvě)

Takto provedený zápis do mateřské školy bude ukončen 16. 5. 2021.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vývěsce před budovou mateřské školy nejpozději do 16. 6. 2021. Seznamy přijatých i nepřijatých dětí budou zveřejněny pod registračními čísly. Tato čísla rodiče obdrží buď e-mailem nebo prostřednictvím České pošty po doručení žádosti do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí budou rodičům zaslána e-mailem nebo si je na vyžádání budou moci vyzvednout v MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům zaslána prostřednictvím České pošty (obálka se zeleným pruhem).

Poznámka:

Rodiče mohou podat přihlášku do Mateřské školy Pohádka a zároveň do Mateřských škol Kutná Hora, event. do mateřské školy jiného zřizovatele. Rodiče takto mohou obdržet rozhodnutí o přijetí dítěte od dvou ředitelství příspěvkových organizací škol. Prosíme rodiče, aby neprodleně písemně oznámili na obě ředitelství škol, do které mateřské školy dítě skutečně nastoupí.

Kategorie Informace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *