Zápis do MŠ Pohádka pro školní rok 2021-22

Termín zápisu je dle §34 školského zákona stanoven na 4. května 2021. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis organizován tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Přihlášky k zápisu do MŠ (lze stáhnout zde) mohou zákonní zástupci dodat do 30. 3. 2021 (elektronicky či osobně).

 Následně budou telefonicky vyzváni k podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ a dalších potřebných podkladů k zápisu. Žádost i další dokumenty budou přijímány od 1. 4. do 4. 5. 2021 následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: 3n5kw9p
  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce; pokud zákonný zástupce podá žádost bez elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, nejdéle do 14. 5. 2021)
  4. osobním podáním v úterý 27. 4. 2021 (10:00 – 14:00 hod.) a v pondělí 3. 5. 2021

(8:00 – 14:00 hod.) u označeného okénka při vstupu do spojovacího pavilonu nebo do schránky na budově

Podklady k zápisu:

  • Žádost o přijetí do MŠ (lze stáhnout zde, vyžádat e-mailem nebo vyzvednout osobně u označeného okénka při vstupu do spojovacího pavilonu v časech uvedených výše v bodu d) nebo po předchozí telefonické domluvě)
  • Kopie rodného listu
  • Kopie očkovacího průkazu a Čestné prohlášení o řádném očkování (lze stáhnout zde, vyžádat e-mailem nebo vyzvednout osobně u označeného okénka při vstupu do spojovacího pavilonu v časech uvedených výše v bodu d) nebo po předchozí telefonické domluvě)

Takto provedený zápis do mateřské školy bude ukončen 16. 5. 2021.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vývěsce před budovou mateřské školy nejpozději do 16. 6. 2021. Seznamy přijatých i nepřijatých dětí budou zveřejněny pod registračními čísly. Tato čísla rodiče obdrží buď e-mailem nebo prostřednictvím České pošty po doručení žádosti do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí budou rodičům zaslána e-mailem nebo si je na vyžádání budou moci vyzvednout v MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům zaslána prostřednictvím České pošty (obálka se zeleným pruhem).

Poznámka:

Rodiče mohou podat přihlášku do Mateřské školy Pohádka a zároveň do Mateřských škol Kutná Hora, event. do mateřské školy jiného zřizovatele. Rodiče takto mohou obdržet rozhodnutí o přijetí dítěte od dvou ředitelství příspěvkových organizací škol. Prosíme rodiče, aby neprodleně písemně oznámili na obě ředitelství škol, do které mateřské školy dítě skutečně nastoupí.

Posted in Informace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *