Operační program OP JAK, šablonový projekt

Název projektu: Šablonový projekt – MŠ Pohádka

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007949

Termín realizace projektu: 1.3.2023 – 31.12.2025

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělání, inovativní vzdělávání dětí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.