Broučci – Co děláme každý den

Do třídy Broučků chodí nejmladší děti, ve věku dva až tři roky.

Co děláme každý den?

6:30-8:15 scházení dětí, ranní hry, aktivity v herních centrech
8:15- 9:40 pohybové činnosti, svačina a řízené činnosti
9:40-11.40 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:40-12:15 příprava na oběd, oběd
12:15-13:30 příprava na odpočine, odpočinek
13:30-14:00 postupné vstávání
14:00-14:15 svačina
14:15-16:00 hry a volné činnosti, pokračování v dopoledních aktivitách, odchod z Pohádky