Zaměstnanci

Vedení

zástupkyně ředitelky

Pedagogové

Správní zaměstnanci

správní zaměstnanec
správní zaměstnanec
správní zaměstnanec

Školní jídelna

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka