Hřiště

Od 1. září 2010 je v provozu hřiště po volnočasové aktivity rodičů s dětmi do 10 let. Hřiště bylo slavnostně otevřeno 7.září za přítomnosti starosty, dalších významných hostů, rodičů a dětí. Celková investice tohoto projektu dosáhla hodnoty 2 519 428 Kč, přičemž na těchto nákladech se cca 1,5 mil.Kč podílela Evropská Unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy. Zbývající část finančních prostředků poskytlo město Kutná Hora.

Realizací projektu došlo ke zvýšení nabídky volnočasové infrastruktury ve městě a revitalizaci hřiště, které se dlouhodobě nacházelo ve špatném technickém stavu a neumožňovalo jeho plné využití. Pro kutnohorské obyvatele je jistě dobrou zprávou, že dětské hřiště se významně rozšířilo a bylo zpřístupněno také široké veřejnosti, respektive rodičům s malými dětmi. Doposud hřiště mohly využívat pouze děti z MŠ Pohádka. Výstupem projektu je instalace přibližně 25 herních prvků, terénní úpravy, oplocení, instalace mobiliáře.

V dopoledních hodinách hřiště využívají děti z MŠ Pohádka, pro veřejnost je hřiště přístupné od 14:00 hod. Další potřebné informace naleznete v Návštěvním řádu při vstupu na hřiště.