Přijímací řízení

Zápis do MŠ Pohádka

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle paragrafu 34 školského zákona v období od 2.5. do 16.5.

Zápis do MŠ Pohádka se koná 2.5.2024.
Žádost a další podklady k zápisu bude nutné podat v období od 1.4. do 26.4.2024. Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

 • přes datovou schránku 3n5kw9p
 • na mailovou adresu školy s elektronickým podpisem zákonného zástupce (obyčejný email nelze akceptovat)
 • v uzavřené obálce do schránky u hlavního vchodu do mateřské školy (s originálním podpisem zákonných zástupců)

Pro přidělení registračního čísla je velmi důležité, aby zákonní zástupci vyplnili potřebné osobní a kontaktní údaje (mail, telefon). Před samotným zápisem budou rodiče telefonicky kontaktováni ohledně jejich konkrétního času, kdy se k zápisu dostaví.

Seznam registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí do mateřské školy oznámíme na webových stránkách a ve vývěsce před mateřskou školou, a to nejpozději do 30 dnů od termínu zápisu.

Podklady k zápisu do MŠ Pohádka:

 • Žádost o přijetí do MŠ (lze stáhnout zde)
 • Kopie rodného listu (stačí neověřená kopie)
 • Kopie očkovacího průkazu

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pohádka:

 1. Dítě, které dosáhne věku 5 let v období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 s místem jeho trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ Pohádka. 150+80=230 bodů
 2. Dítě, které dosáhne věku 4 let v období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 s místem jeho trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ Pohádka. 150+60=210 bodů
 3. Dítě, které dosáhne věku 3 let v období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 s místem jeho trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ Pohádka. 150+40=190 bodů
 4. V případě volných míst jsou dále přijímány děti.
  1. Dítě, které dosáhne věku 3 let v období od 1. září 2024 do 31. prosince 2024 s místem jeho trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ Pohádka. 150+20=170 bodů
  2. Dítě s místem trvalého pobytu ve městě Kutná Hora (nebo místní části) mimo spádový obvod MŠ Pohádka v pořadí podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. 100+výše uvedené počty bodů dle věku: celkem 180, 160, 140, 120 bodů
  3. Dítě s místem jeho trvalého pobytu mimo město Kutná Hora (nebo místní části) v pořadí podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. 0+ výše uvedené počty bodů dle věku dítěte: celkem 80, 60, 40, 20 bodů

Pomocný ukazatel: Den věku dítěte v roce: Za každý den věku dítěte dosažený k 31.8.2024: 0,02 bodu

Analýza bodového hodnocení pro přijetí dětí do MŠ:

 1. Trvalý pobyt dítěte
  1. Místo trvalého pobytu dítěte ve spádovém obvodu MŠ: 150 bodů
  2. Místo trvalého pobytu dítěte Kutná Hora (nebo místní části) mimo spádový obvod MŚ: 100 bodů
  3. Místo trvalého pobytu dítěte mimo město Kutná Hora (nebo místní části): 0 bodů
 2. Věková skupina
  1. Dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, které dosáhne věku 5 let v období od 1.září 2023 do 31. srpna 2024: 80 bodů
  2. Dítě, které dosáhne věku 4 let v období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024: 60 bodů
  3. Dítě, které dosáhne věku 3 roky v období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024: 40 bodů
  4. Dítě, které dosáhne věku 3 roky v období od 1. září 2024 do 31. prosince 2024: 20 bodů
  5. Dítě narozené později: 0 bodů
 3. Den věku dítěte v roce (pomocný ukazatel)
  1. Za každý den věku dítěte dosažený k 31.8.2024: 0,02 bodu

Spádová oblast MŠ Pohádka

Školský obvod příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka, U Školky 340, Kutná Hora tvoří: Městská část: Poličany
Ulice:
Barborská, Bělocerkevská, Bendlovky, Buzulucká, Česká 99, 103, 118, 325, 339, 641, 793, 905, 982, 983, 989, 993, 1003, 1060, Do Polí, Domažlická, Dukelská, Francouzská, Fučíkova, Havlenova, Husitská, Chelčického, Chrpová, Jarošova, Jaselská, Jasmínová, Jiskrova, K Lánům, K Poličanům, K Zastávce, Ke Kalichu, Ke Kuklíku, Ke Trojici, Kijevská, Korandova, Kotkova, Kouřimská, Kremnická, Ku ptáku, Kudrnova, Kvapilova, Liliová, Litoměřická, Malešovská, Na Bylance, Na Hliništi, Na Kavkách, Na Podskalí, Na Rudě, Na Svahu, Na Štolách, Na Terase, Na Trávníku, Na Vítkově, Na Výsluní, Nad Lesem, Nálepkova, náměstí Národního odboje, Orebitská, Partyzánská, Po Mlýnech, Pod Barborou, Pod Hrádkem, Pod Tratí, Polní, Přibyslavská, Příčná, Purkyňova, Rejskova, Rokycanova, Růžová, Sochorova, Sokolská, Střelecká, Sudliční, Sudoměřická, Štietkova, Táborská, Tachovská, Talafusova, Tyršova, U Bylanky, U Havírny, U Lesa, U Prachárny, U Školky, U Trojice, U Zastávky, Ústecká, V Cihelně, V Hutích, V Mišpulkách, Vajdova, Vodárenská, Vojtěšská, Vozatajská, Za Barborou, Za Kolíňáčkem, Zelená hora, Žatecká, Želivského

Poznámka:

Rodiče mohou podat žádost do Mateřské školy Pohádka a zároveň do Mateřských škol Kutná Hora, event. do mateřské školy jiného zřizovatele. Rodiče takto mohou obdržet rozhodnutí o přijetí dítěte od dvou ředitelství příspěvkových organizací škol. Prosíme rodiče, aby neprodleně písemně oznámili na obě ředitelství škol, do které mateřské školy dítě skutečně nastoupí.