Přijímací řízení

Zápis do MŠ Pohádka

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle paragrafu 34 školského zákona v období od 2.5. do 16.5.

Zápis do MŠ Pohádka se koná 3.5.2024.
Žádost a další podklady k zápisu bude nutné podat v období od 1.4. do 30.4.2024. Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

 • přes datovou schránku 3n5kw9p
 • na mailovou adresu školy s elektronickým podpisem zákonného zástupce (obyčejný email nelze akceptovat)
 • v uzavřené obálce do schránky u hlavního vchodu do mateřské školy (s originálním podpisem zákonných zástupců)

Pro přidělení registračního čísla je velmi důležité, aby zákonní zástupci vyplnili potřebné osobní a kontaktní údaje (mail, telefon).

Seznam registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí do mateřské školy oznámíme na webových stránkách a ve vývěsce před mateřskou školou, a to nejpozději do 30 dnů od termínu zápisu.

Podklady k zápisu do MŠ Pohádka:

 • Žádost o přijetí do MŠ (lze stáhnout zde)
 • Kopie rodného listu (stačí neověřená kopie)
 • Kopie očkovacího průkazu

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pohádka:

 1. Dítě, které dosáhne věku 5 let v období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 s místem jeho trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ Pohádka. 150+80=230 bodů
 2. Dítě, které dosáhne věku 4 let v období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 s místem jeho trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ Pohádka. 150+60=210 bodů
 3. Dítě, které dosáhne věku 3 let v období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 s místem jeho trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ Pohádka. 150+40=190 bodů
 4. V případě volných míst jsou dále přijímány děti.
  1. Dítě, které dosáhne věku 3 let v období od 1. září 2024 do 31. prosince 2024 s místem jeho trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ Pohádka. 150+20=170 bodů
  2. Dítě s místem trvalého pobytu ve městě Kutná Hora (nebo místní části) mimo spádový obvod MŠ Pohádka v pořadí podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. 100+výše uvedené počty bodů dle věku: celkem 180, 160, 140, 120 bodů
  3. Dítě s místem jeho trvalého pobytu mimo město Kutná Hora (nebo místní části) v pořadí podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. 0+ výše uvedené počty bodů dle věku dítěte: celkem 80, 60, 40, 20 bodů

Pomocný ukazatel: Den věku dítěte v roce: Za každý den věku dítěte dosažený k 31.8.2024: 0,02 bodu

Analýza bodového hodnocení pro přijetí dětí do MŠ:

 1. Trvalý pobyt dítěte
  1. Místo trvalého pobytu dítěte ve spádovém obvodu MŠ: 150 bodů
  2. Místo trvalého pobytu dítěte Kutná Hora (nebo místní části) mimo spádový obvod MŚ: 100 bodů
  3. Místo trvalého pobytu dítěte mimo město Kutná Hora (nebo místní části): 0 bodů
 2. Věková skupina
  1. Dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, které dosáhne věku 5 let v období od 1.září 2023 do 31. srpna 2024: 80 bodů
  2. Dítě, které dosáhne věku 4 let v období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024: 60 bodů
  3. Dítě, které dosáhne věku 3 roky v období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024: 40 bodů
  4. Dítě, které dosáhne věku 3 roky v období od 1. září 2024 do 31. prosince 2024: 20 bodů
  5. Dítě narozené později: 0 bodů
 3. Den věku dítěte v roce (pomocný ukazatel)
  1. Za každý den věku dítěte dosažený k 31.8.2024: 0,02 bodu

Spádová oblast MŠ Pohádka

Barborská, nám. Národního odboje, Česká – pouze její horní část začínající od křižovatky ulice Na Valech směrem ke hřbitovu, K Zastávce, Na Hliništi, Na Rudě, Na Terase, Pod Barborou, Pod Hrádkem, Pod Tratí, Táborská, U Zastávky, V Cihelně, Bendlovky, Buzulucká, Bělocerkevská, Do Polí, Domažlická, Dukelská, Fučíkova, Havlenova, Husitská,  Chelčického, Chrpová, Jarošova, Jaselská, Jiskrova, Ke Kalichu, Ke Kuklíku, Ke Trojici, Kijevská, Korandova, Kotkova, Kouřimská, Kremnická, Ku Ptáku, Kudrnova, Kvapilova, Liliová, Litoměřická, Malešovská, Na Bylance, Na Kavkách, Na Podskalí, Na Svahu, Na Štolách, Na Trávníku, Na Vítkově, Na Výsluní, Na d Lesem, Orebitská, Partyzánská, Na Mlýnech Polní, Přibyslavská, Příčná, Purkyňova, Rokycanova, Růžová, Sochorova, Sokolovská, Střelecká, Sudliční, Sudoměřická, Sudoměřská, Štietkova, Tachovská, Talafúsova, Tyršova, U Bylanky, U Havírny, U Lesa, U Prachárny, U Školky, U Trojice, Ústecká, V Bendlovkách, V Hutích, V Mišpulkách, Vajdova, Vodárenská, Vojtěšská, Vozatajská,  Za Barborou, Za Kolíňáčkem, Zelená Hora, Žatecká, Želivského, Jasmínová, K Poličanům, Městská část Poličany

Poznámka:

Rodiče mohou podat žádost do Mateřské školy Pohádka a zároveň do Mateřských škol Kutná Hora, event. do mateřské školy jiného zřizovatele. Rodiče takto mohou obdržet rozhodnutí o přijetí dítěte od dvou ředitelství příspěvkových organizací škol. Prosíme rodiče, aby neprodleně písemně oznámili na obě ředitelství škol, do které mateřské školy dítě skutečně nastoupí.