Čmeláci – co děláme každý den

Do třídy Čmeláků chodí děti ve věku od pěti do sedmi let.

Co děláme celý den?

6:15-9:15ranní hry, pohybové aktivity, svačina
9:15-9:45cílené činnosti
9:45-11:45pobyt venku
11:45-12:30oběd, čištění zubů
12:30-13:30příprava na odpočinek, odpočinek
13:30-14:00svačina
14:00-16:15hry a volné činnosti
pokračování v dopoledních aktivitách
odchod z Pohádky