Kuřátka – Co děláme každý den

Do třídy Kuřátek chodí nejmladší děti, ve věku od tří do čtyř let.

Co děláme každý den?

  6:30-8:15 scházení dětí, ranní hry, aktivity v herních centrech
  8:15-9:40 pohybové činnosti, svačina, řízené činnosti
 9:40-11:40 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:40-12:15 příprava na oběd, oběd
12:15-13:30 příprava na odpočinek, odpočinek
13:30-14:00 postupné vstávání, pohybová chvilka
14:00-14:15 příprava na svačinu, svačina
14:15-16:00 hry a volné činnosti, pokračování v dopoledních aktivitách, odchod z Pohádky