Klokani – Co děláme každý den

Do třídy Klokanů chodí děti ve věku od čtyř do pěti let.

Co děláme každý den?

6:45- 8:15scházení dětí, ranní hry, aktivity v herních centrech
8:15- 9:45pohybové činnosti, svačina, řízené činnosti
9:45-12:00příprava na pobyt venku, pobyt venku
12:00-12:30příprava na oběd, oběd, čištění zubů
12:30-13:45příprava na odpočinek, odpočinek
13:30-14:00postupné vstávání, příprava na školu
14:00-14:15příprava na svačinu, svačina
14:15-16:15hry a volné činnosti, pokračování v dopoledních aktivitách,
odchod z Pohádky