Školné a stravné

Školné

 • Školné v MŠ Pohádka činí 600,-Kč na měsíc.
 • Jestliže dítě nenavštíví MŠ ani jediný den v měsíci, bude školné sníženo na 300,-Kč.
 • O prázdninách a při uzavření školky se vypočítá poměrné školné.
 • Předškolní děti školné nehradí.
 • Školné lze uhradit pravidelným měsíčním inkasem nebo v hotovosti v určené dny v kanceláři vedoucí školní jídelny, provozní doba viz. Stravné.

Stravné

 • Stravné činí 53- Kč na dítě a den, pro děti starší 6 let 54,- Kč na den.
 • Hotovostní platby je třeba platit od 20. do konce měsíce, vždy na měsíc následující.
 • Inkasní platby probíhají přibližně 25. den předchozího měsíce (tj. na prosinec v listopadu atd.)
 • Kancelář jídelny je otevřena vždy v úterý 8:00-8:30 a 15:00-15:50
 • Odhlášení stravy je nutné do 7:00 hod na telefonním čísle 327 512 458 nebo na emailu jidelnamspohadka@centrum.cz V první den nemoci dítěte lze vzít oběd domů.
 • Další informace ke stravování naleznete na nástěnkách u jídelníčků.