Broučci – Co děláme celý den

Do třídy Broučků chodí nejmladší děti, ve věku dva až tři roky.

Co děláme celý den?

6:30-9:00 hry, aktivity v herních centrech
  pohybové činnosti, svačina
9:00-9:30 cílené činnosti
9:30-11:30 pobyt venku
11:30-12:10 oběd
12:10-14:00 příprava na odpočinek, odpočinek
14:00-14:30 svačina
14:30-16:00 hry a volné činnosti
  pokračování v dopoledních aktivitách
  odchod z Pohádky