Operační program OP VVV, projekt „Šablony III“

Od září 2020 se Mateřská škola Pohádka Kutná Hora zapojila do projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony III“, který podporuje Evropská unie a MŠMT. Datum ukončení realizace projektu 31. 8. 2022.

Název projektu: Mateřská školka Pohádka – Šablony III

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018352

Popis projektu:

3.1/9   Projektový den ve výuce

3.1/10  Projektový den mimo školu

3.1/11  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ