Školné a stravné

Školné

  • Školné v MŠ Pohádka činí 500,-Kč na měsíc.
  • Jestliže dítě nenavštíví MŠ ani jediný den v měsíci, bude školné sníženo na 250,-Kč.
  • O prázdninách a při uzavření školky se vypočítá poměrné školné.
  • Předškolní děti školné nehradí.
  • Školné lze uhradit pravidelným měsíčním inkasem nebo v hotovosti v určené dny v kanceláři vedoucí školní jídelny, provozní doba viz. Stravné.

Stravné

  • Stravné činí 45,- Kč na dítě a den, pro děti starší 6 let 46,- Kč na den.
  • Hotovostní platby je třeba platit od 20. do konce měsíce, vždy na měsíc následující.
  • Inkasní platby probíhají přibližně 25. den předchozího měsíce (tj. na prosinec v listopadu atd.)
  • Kancelář jídelny je otevřena PO od 14:40 do 16:00ÚT a ČT od 14:40 do 15:40, ve ST od 6:00 do 7:45, v  je kancelář zavřena.
  • Odhlášení stravy je nutné do 6:30 hod.. V první den nemoci dítěte lze vzít oběd domů.