Klokani – co děláme celý den

Do třídy Klokanů chodí děti ve věku od čtyř do pěti let.

Co děláme celý den?

6:45-9:15ranní hry, pohybové aktivity, svačina
9:15-9:45cílené činnosti
9:45-11:45pobyt venku
11:45-12:30oběd, čištění zubů
12:30-13:45příprava na odpočinek, odpočinek
13:45-14:15svačina
14:15-16:15hry a volné činnosti
pokračování v dopoledních aktivitách
odchod z Pohádky